Chân dung học sinh

Chân dung
học sinh

Thành công xuất sắc ở bậc Đại học

Học sinh Greenfield School có tư duy tự học, tư duy phản biện, tư duy logic, tư duy sáng tạo, sẵn sàng đón nhận kỹ năng, kiến thức mới, có khả năng thích nghi cao, chủ động giao lưu và hội nhập, đạt được thành công xuất sắc ở bậc Đại học.

Là những công dân toàn cầu

Học sinh Greenfield School sử dụng Tiếng Anh lưu loát, thành thạo công nghệ thông tin, hiểu biết về các nền văn hóa và tôn trọng sự khác biệt; ý thức được những vấn đề toàn cầu để có thể có hành động phù hợp tạo ảnh hưởng tích cực; thấm nhuần bản sắc dân tộc, giữ vững các giá trị tinh hoa văn hóa riêng.

Năng lực Anh ngữ vượt trội

Học sinh Greenfield School phát triển năng lực Tiếng Anh toàn diện, từ khả năng giao tiếp lưu loát đến khả năng tự tin học tập, du lịch khám phá thế giới và giải quyết các vấn đề phát sinh trong môi trường quốc tế.

Biết vận dụng kiến thức trong cuộc sống

Học sinh Greenfield School được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần có cho cuộc sống, biết liên hệ, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để phát hiện, giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả.

Thể chất khỏe mạnh, tâm lý tích cực

Học sinh Greenfield School có một cơ thể khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Học sinh có thể lực, tầm vóc phát triển phù hợp với độ tuổi; có trạng thái tích cực trong suy nghĩ, có thể đối phó với những căng thẳng bình thường trong cuộc sống, làm việc, học tập hiệu quả và đóng góp cho cộng đồng. 

Hệ giá trị vững vàng, phẩm chất tốt đẹp

Học sinh Greenfield School xuất sắc về học tập và tài năng trong nhiều lĩnh vực; chính trực, trung thực, can đảm làm và bảo vệ những điều đúng đắn; quan tâm, có trách nhiệm, hành động để tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng; kiên trì, bền bỉ theo đuổi mục tiêu đến cùng và công bằng, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.

Thành công xuất sắc ở bậc Đại học

Học sinh Greenfield School có tư duy tự học, tư duy phản biện, tư duy logic, tư duy sáng tạo, sẵn sàng đón nhận kỹ năng, kiến thức mới, có khả năng thích nghi cao, chủ động giao lưu và hội nhập, đạt được thành công xuất sắc ở bậc Đại học.

Là những công dân toàn cầu

Học sinh Greenfield School sử dụng Tiếng Anh lưu loát, thành thạo công nghệ thông tin, hiểu biết về các nền văn hóa và tôn trọng sự khác biệt; ý thức được những vấn đề toàn cầu để có thể có hành động phù hợp tạo ảnh hưởng tích cực; thấm nhuần bản sắc dân tộc, giữ vững các giá trị tinh hoa văn hóa riêng.

Năng lực Anh ngữ vượt trội

Học sinh Greenfield School phát triển năng lực Tiếng Anh toàn diện, từ khả năng giao tiếp lưu loát đến khả năng tự tin học tập, du lịch khám phá thế giới và giải quyết các vấn đề phát sinh trong môi trường quốc tế.

Biết vận dụng kiến thức trong cuộc sống

Học sinh Greenfield School được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần có cho cuộc sống, biết liên hệ, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để phát hiện, giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả.

Thể chất khỏe mạnh, tâm lý tích cực

Học sinh Greenfield School có một cơ thể khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Học sinh có thể lực, tầm vóc phát triển phù hợp với độ tuổi; có trạng thái tích cực trong suy nghĩ, có thể đối phó với những căng thẳng bình thường trong cuộc sống, làm việc, học tập hiệu quả và đóng góp cho cộng đồng. 

Hệ giá trị vững vàng, phẩm chất tốt đẹp

Học sinh Greenfield School xuất sắc về học tập và tài năng trong nhiều lĩnh vực; chính trực, trung thực, can đảm làm và bảo vệ những điều đúng đắn; quan tâm, có trách nhiệm, hành động để tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng; kiên trì, bền bỉ theo đuổi mục tiêu đến cùng và công bằng, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân.

Bạn cần hỗ trợ?

HÃY ĐỂ GREENFIELD
TƯ VẤN CHO BẠN