Quy định
tài chính

Học phí & Quy định tài chính năm học 2024 - 2025 (Áp dụng cho Học sinh nhập học năm học 2024 - 2025)

Học phí chính khóa trong mục này không bao gồm tiền sách vở và học liệu cá nhân.

Thời gian năm học dự kiến là 10 tháng, mỗi học kỳ 5 tháng.

(*) Học phí theo tháng đã áp dụng mức ưu đãi cho hệ Quốc tế Cambridge A-Level theo quy định tại mục 3.2.

(**) Học phí cả kỳ, cả năm đã áp dụng các mức ưu đãi cho hệ Quốc tế Cambridge A-Level và ưu đãi thanh toán quy định tại mục 3.

(***) Phí xe nội khu Ecopark được ưu đãi miễn phí trong 12 năm kể từ năm học đầu tiên 2013-2014 đến hết năm học 2024-2025.

Chính sách ưu đãi học phí chính khóa và phí dịch vụ chỉ áp dụng đối với các trường hợp đã hoàn tất các khoản phí đầu năm (mục 2.1) và các khoản phí khác theo quy định tài chính của Greenfield School. Các chính sách ưu đãi sau đây được áp dụng đồng thời theo thứ tự như sau:

3.1. Học bổng và các gói ưu đãi được hưởng theo quy định

3.2. Ưu đãi học phí chính khóa áp dụng cho Hệ Cambridge A-Level (Khối 9-12)

Giảm 10% học phí niêm yết trong suốt bậc học (Lớp 9 - 12) đối với Học sinh Hệ Cambridge A-Level nhập học năm học 2024 - 2025.

3.3. Ưu đãi cho con thứ hai trở lên

Áp dụng cho Phụ huynh có nhiều hơn một con ruột hoặc con nuôi hợp pháp học tại trường.

Miễn phí dự tuyển: phí dự tuyển đã đóng cho con thứ hai trở lên được bù trừ vào học phí khi học sinh nhập học tại trường.

Giảm 5% học phí chính khóa sau ưu đãi nêu tại các mục trên (nếu có) cho con thứ hai trở lên đối với trường hợp đóng học phí một lần cho cả năm học trước hoặc trong ngày 31/07/2024, được áp dụng thêm ưu đãi thanh toán mục 3.5 nếu đủ điều kiện.

Giảm 40% phí dịch vụ xe đưa đón cho con thứ hai trở lên nếu đưa đón hai chiều cùng điểm với anh chị em.

3.4. Ưu đãi cho học sinh cư trú nội khu Ecopark

Miễn phí dự tuyển: phí dự tuyển đã đóng cho cho học sinh cư trú nội khu Ecopark được bù trừ vào học phí khi học sinh nhập học tại trường.

Miễn phí xe đưa đón nội khu: Phí xe nội khu Ecopark được ưu đãi miễn phí trong 12 năm kể từ năm học đầu tiên 2013-2014 đến hết năm học 2024-2025.

3.5. Ưu đãi thanh toán

Giảm 5% học phí chính khóa sau ưu đãi nêu tại các mục trên (nếu có) đối với trường hợp đóng học phí một lần cho cả năm học trước hoặc trong ngày 30/06/2024.

Giảm 2% học phí chính khóa sau ưu đãi đối với trường hợp đóng học phí một lần cho cả học kỳ trước hoặc trong ngày 30/06/2024 (đối với học kỳ I) và muộn nhất ngày 10/01/2025 (đối với học kỳ II).

1. Phí dự tuyển đầu vào và phí chuyển hệ

Khi nộp đơn đăng ký tuyển sinh Phụ huynh đóng Phí dự tuyển 2.500.000 VNĐ/Học sinh. Khoản phí này được thu duy nhất một lần khi dự tuyển, không hoàn lại, không chuyển nhượng trong mọi trường hợp (ngoại trừ những trường hợp được ưu đãi miễn phí dự tuyển theo quy định).

Học sinh đang theo học có nhu cầu chuyển hệ cần đóng Phí chuyển hệ 700.000 VNĐ/Học sinh. Khoản phí này sẽ được bù trừ vào học phí trong trường hợp học sinh đủ điều kiện chuyển hệ và chính thức nhập học hệ mới.

Việc hoàn tất các khoản phí nêu trên chưa được coi là Nhà trường đã chấp nhận Học sinh vào học. Nhà trường chỉ tiếp nhận Học sinh nhập học chính thức theo Quy chế Tuyển sinh.

2. Phí phát triển trường

Phí phát triển trường là phí thường niên, nhằm đầu tư nâng cấp, bảo trì cơ sở hạ tầng, các phòng chức năng, các phần mềm học tập đặc thù, các hạ tầng công nghệ, các chương trình đào tạo bổ sung và các sản phẩm đặc thù khác phục vụ học tập – trải nghiệm của học sinh.

Học sinh nhập học vào học kỳ II đóng 50% mức phí cả năm học.

3. Phí hoạt động trải nghiệm, sự kiện và dã ngoại

Nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động các chương trình trải nghiệm, các sân chơi và cuộc thi, các sự kiện ngoại khóa, các chương trình dã ngoại xuyên suốt năm học nhằm giúp Học sinh mở rộng thế giới quan, tăng cường trải nghiệm thực tế và áp dụng kiến thức đã học.

Học sinh nhập học vào học kỳ II đóng 50% mức phí cả năm học.

4. Phí bảo hiểm

Bảo hiểm y tế (bắt buộc): Học sinh tham gia bảo hiểm khi đi khám, chữa bệnh theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Nhà trường tạm thu phí BHYT một lần vào đầu năm học. Phần phí chênh lệch sau khi có công bố chính thức của Cơ quan bảo hiểm so với số phí đã thu sẽ được Nhà trường quyết toán cuối năm học.

Trường hợp Học sinh đã được cấp BHYT trước đó và còn hạn (VD: con quân nhân), Phụ huynh không phải đóng khoản phí này và cần cung cấp bản sao thẻ bảo hiểm để Nhà trường theo dõi, quản lý.

Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): Học sinh tham gia bảo hiểm khi xảy ra tai nạn, thương tật ngoài ý muốn hoặc tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ được chi trả và bồi hoàn theo quy định.

5. Phí dịch vụ ăn uống và chăm sóc bán trú

Dịch vụ ăn uống và chăm sóc bán trú tại trường là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ.

Học sinh ăn tại phòng ăn và ngủ tại phòng ngủ riêng biệt, độc lập với khu lớp học và phòng chức năng.

Phí dịch vụ ăn uống đối với bậc Tiểu học bao gồm: bữa sáng, bữa phụ sáng, bữa trưa và bữa phụ chiều.

Phí dịch vụ ăn uống đối với bậc THCS và THPT bao gồm: bữa phụ sáng và bữa trưa.

Phí dịch vụ ăn uống tương ứng những ngày Học sinh nghỉ phép hợp lệ trong năm sẽ được quyết toán vào cuối năm học. Nghỉ phép hợp lệ là trường hợp Học sinh nghỉ học có đơn xin phép gửi trên ứng dụng Greenfield Zone trước ngày nghỉ ít nhất 02 ngày làm việc.

Phí dịch vụ chăm sóc bán trú được tính theo đơn vị tháng và không hoàn lại đối với Học sinh ngừng sử dụng dịch vụ giữa tháng.

6. Phí dịch vụ xe đưa đón

Dịch vụ xe đưa đón là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ.

Phí dịch vụ xe đưa đón được tính theo đơn vị tháng và không hoàn lại đối với Học sinh ngừng sử dụng dịch vụ giữa tháng.

Nhà trường chỉ cung cấp dịch vụ xe buýt hai chiều, nếu Học sinh chỉ đi một chiều thì phí dịch vụ xe buýt vẫn cần đóng cả hai chiều theo đúng quy định.

Phí trên có thể thay đổi trong trường hợp giá xăng dầu thay đổi quá 20% so với giá tại thời điểm Nhà trường công bố biểu phí này và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng.

Trường hợp Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/ thay đổi hình thức hoặc địa điểm đón trả, Phụ huynh cần đăng ký với Bộ phận Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng trước ít nhất 05 ngày làm việc và hoàn thành các khoản phí bổ sung (nếu có) trước ngày sử dụng dịch vụ. Các điều chỉnh trên sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng tiếp theo.

7. Phí mua sách

Nhà trường tạm thu phí mua sách một lần vào đầu năm học đối với những Phụ huynh lựa chọn mua sách tại trường.

Phần phí chênh lệch giữa giá bán sách thực tế theo đơn mua hàng của Phụ huynh và số tiền đã thu sẽ được Nhà trường quyết toán trong học kỳ 1.

8. Các khoản phí khác

Phí tham gia các lớp Câu lạc bộ ngoài giờ, lớp năng khiếu, bồi dưỡng, phụ đạo và lệ phí tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế không bao gồm trong học phí hay các khoản phí dịch vụ nêu trên.

Phụ huynh mua đồng phục theo quy định của Nhà trường, theo giá niêm yết tại phòng School Shop.

Phụ huynh có thể tự trang bị sách vở, học liệu khác theo quy định của bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Nhà trường.

1. Thời hạn đóng phí:

• Các khoản phí nhập học: theo thông báo trong Thư mời nhập học.

• Phụ huynh có thể đóng phí theo kỳ hoặc theo năm để được hưởng ưu đãi thanh toán.

• Trường hợp lựa chọn đóng theo tháng, các khoản phí cần phải được thanh toán trước ngày 10 hàng tháng. Nếu Nhà trường vẫn chưa nhận được học phí và các khoản phí dịch vụ sau ngày quy định nộp phí, các khoản phí đến hạn phải nộp sẽ tự động tăng thêm 0,03%/ngày chậm trên số tiền chưa thanh toán và Phụ huynh có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này.

2. Phương thức đóng phí: Các khoản phí có thể được đóng trực tiếp tại Bộ phận Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại website của Nhà trường (Quy trình nộp học phí).

3. Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và thời hạn chi trả của mình. Việc thông báo nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Phụ huynh không có ý nghĩa Phụ huynh trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí của Học sinh theo quy định.

4. Nếu các khoản phí chưa được thanh toán đầy đủ sau 30 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, Nhà trường có toàn quyền giữ lại Bảng thông báo kết quả học tập và có quyền chấp nhận hay từ chối cung cấp các dịch vụ cho Học sinh đến khi nhận được đầy đủ các khoản phí. Trường hợp Học sinh nghỉ học, Phụ huynh vẫn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản phí tồn đọng (nếu có) cho Nhà trường.

5. Trường hợp (i) Học sinh chậm thanh toán 30 ngày, và (ii) Học sinh đã bị ngừng cung cấp các dịch vụ giáo dục, Nhà trường có quyền quyết định chấp nhận hay từ chối việc nhập học lại của Học sinh trong tương lai.

1. Khi Học sinh rút hồ sơ/ thôi học, trong mọi trường hợp, Phụ huynh thông báo với Bộ phận Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng tối thiểu 30 ngày trước ngày rút hồ sơ/ thôi học chính thức.

2. Các khoản phí khi rút hồ sơ/ thôi học được quy định như sau:

• Học phí, Phí dịch vụ chăm sóc bán trú, Phí dịch vụ xe đưa đón: Tính đến hết tháng đi học cuối cùng của Học sinh. Nhà trường sẽ hoàn lại phần phí đã đóng còn dư (nếu có);

• Phí phát triển trường và học phẩm: Không được hoàn lại hoặc chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

• Phí hoạt động trải nghiệm, sự kiện và dã ngoại: Được hoàn lại trong trường hợp học sinh rút hồ sơ/ thôi học trước ngày đi học chính thức học kỳ I (hoàn lại 100%) và trước ngày đi học chính thức kỳ II (hoàn lại 50%).

• Phí bảo hiểm: Chỉ hoàn lại trong trường hợp Nhà trường chưa gửi danh sách đăng ký bảo hiểm cho Học sinh đến cơ quan bảo hiểm Nhà nước.

3. Các khoản phí còn dư (nếu có) sẽ được hoàn lại cho Phụ huynh trong vòng 30 ngày kể từ ngày học cuối cùng của Học sinh hoặc kể từ thời điểm Phụ huynh hoàn tất thủ tục rút hồ sơ/ thôi học tùy thời điểm nào đến sau.

4. Nhà trường sẽ trả hồ sơ học tập của Học sinh trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của Luật giáo dục và Phụ huynh đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn lại theo quy định của Nhà trường.

5. Dịch vụ xe đưa đón, ăn uống và chăm sóc bán trú là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp căn cứ nguyện vọng của Phụ huynh và khả năng đáp ứng của Nhà trường. Nếu Học sinh rút hồ sơ/ thôi học vì lý do không được cung cấp các dịch vụ lựa chọn thêm thì các thủ tục rút hồ sơ/ thôi học vẫn cần tuân thủ theo đúng quy định của Nhà trường.

Bạn cần hỗ trợ?

HÃY ĐỂ GREENFIELD
TƯ VẤN CHO BẠN