Giá trị cốt lõi

Giá trị
cốt lõi

Xuất sắc

Chúng tôi tin vào sự ưu việt của trí tuệ con người, vào giá trị vĩnh hằng của tri thức và niềm vui có được trên chặng đường chinh phục tri thức. Chúng tôi hướng các con nhận thức được vai trò của bản thân trong việc định hình một tương lai tốt đẹp và bền vững ở một thế giới luôn thay đổi. Chúng tôi nuôi dưỡng cho các con một niềm tin tuyệt đối vào bản thân và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Chính trực

Chúng tôi đề cao sự trung thực, dám lên tiếng vì những điều sai trái, tôn trọng và dũng cảm bảo vệ sự thật. Chúng tôi luôn cố gắng để trẻ hiểu và trân trọng giá trị của sự đàng hoàng, ngay thẳng, của việc dám chịu trách nhiệm về hành động của mình ngay từ nhỏ đối với những mối quan hệ gần gũi trước nhất như gia đình, bạn bè, thầy cô. Chúng tôi giúp các con ý thức được tầm quan trọng của việc giữ chữ tín để ngày càng vững vàng, hiên ngang khi bước ra biển lớn. 

Trách nhiệm cộng đồng

Chúng tôi tin vào giá trị của tập thể, của cộng đồng nơi mỗi chúng ta đang sống và thuộc về. Chúng tôi dạy trẻ biết cách học tập, làm việc và hợp tác trong sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau với mong muốn tập thể và cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn.Chúng tôi đề cao ý nghĩa bền vững của việc đóng góp và “cho đi”. Trong mọi hoạt động và trải nghiệm học tập, chúng tôi thúc đẩy các con liên tục hướng đến chất lượng tốt nhất, đồng thời chủ động kiến tạo các giải pháp cho những vấn đề của chính mình và cộng đồng xung quanh. 

Kiên trì

Chúng tôi tin thành công là kết quả của sự rèn luyện và kiên định đến cùng với mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi đồng hành cùng các con trong việc đặt ra mục tiêu dài hạn cho bản thân, và khuyến khích các con nỗ lực bền bỉ để đạt được mục tiêu đó cho dù có nhiều khó khăn đến đâu. Trên mỗi chặng đường phát triển, chúng tôi khích lệ các con luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân, từng chút từng chút một để dần hoàn thiện và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Công bằng

Chúng tôi lựa chọn giáo dục cá nhân hóa làm kim chỉ nam trong triết lý giáo dục của mình. Chúng tôi luôn tin vào tiềm năng trong từng cá thể. Mỗi học sinh đều là bản thể độc nhất với cá tính, thiên hướng và khát vọng rất riêng, xứng đáng được tôn trọng, khích lệ, được tạo cơ hội để phát triển, và sau cùng tìm được điều thuộc về mình. Bởi chúng tôi tin cảm giác thuộc về là động lực rất lớn cho các con theo đuổi đến cùng đam mê của chính mình.

Xuất sắc

Chúng tôi tin vào sự ưu việt của trí tuệ con người, vào giá trị vĩnh hằng của tri thức và niềm vui có được trên chặng đường chinh phục tri thức. Chúng tôi hướng các con nhận thức được vai trò của bản thân trong việc định hình một tương lai tốt đẹp và bền vững ở một thế giới luôn thay đổi. Chúng tôi nuôi dưỡng cho các con một niềm tin tuyệt đối vào bản thân và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Chính trực

Chúng tôi đề cao sự trung thực, dám lên tiếng vì những điều sai trái, tôn trọng và dũng cảm bảo vệ sự thật. Chúng tôi luôn cố gắng để trẻ hiểu và trân trọng giá trị của sự đàng hoàng, ngay thẳng, của việc dám chịu trách nhiệm về hành động của mình ngay từ nhỏ đối với những mối quan hệ gần gũi trước nhất như gia đình, bạn bè, thầy cô. Chúng tôi giúp các con ý thức được tầm quan trọng của việc giữ chữ tín để ngày càng vững vàng, hiên ngang khi bước ra biển lớn. 

Trách nhiệm cộng đồng

Chúng tôi tin vào giá trị của tập thể, của cộng đồng nơi mỗi chúng ta đang sống và thuộc về. Chúng tôi dạy trẻ biết cách học tập, làm việc và hợp tác trong sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau với mong muốn tập thể và cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn.Chúng tôi đề cao ý nghĩa bền vững của việc đóng góp và “cho đi”. Trong mọi hoạt động và trải nghiệm học tập, chúng tôi thúc đẩy các con liên tục hướng đến chất lượng tốt nhất, đồng thời chủ động kiến tạo các giải pháp cho những vấn đề của chính mình và cộng đồng xung quanh. 

Kiên trì

Chúng tôi tin thành công là kết quả của sự rèn luyện và kiên định đến cùng với mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi đồng hành cùng các con trong việc đặt ra mục tiêu dài hạn cho bản thân, và khuyến khích các con nỗ lực bền bỉ để đạt được mục tiêu đó cho dù có nhiều khó khăn đến đâu. Trên mỗi chặng đường phát triển, chúng tôi khích lệ các con luôn cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân, từng chút từng chút một để dần hoàn thiện và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Công bằng

Chúng tôi lựa chọn giáo dục cá nhân hóa làm kim chỉ nam trong triết lý giáo dục của mình. Chúng tôi luôn tin vào tiềm năng trong từng cá thể. Mỗi học sinh đều là bản thể độc nhất với cá tính, thiên hướng và khát vọng rất riêng, xứng đáng được tôn trọng, khích lệ, được tạo cơ hội để phát triển, và sau cùng tìm được điều thuộc về mình. Bởi chúng tôi tin cảm giác thuộc về là động lực rất lớn cho các con theo đuổi đến cùng đam mê của chính mình.

Bạn cần hỗ trợ?

HÃY ĐỂ GREENFIELD
TƯ VẤN CHO BẠN